כנס קיץ לנשים חיפה תש"פ

רשמו ביומן!

מכון מבשר שלום

כנס הקיץ לנשים

חיפה והצפון

ט"ו תמוז תש"פ

7 ביולי 2020

מתנ"ס רמת אשכול ראול וולנברג 11

חיפה

Product Description

מכון מבשר שלום

כנס הקיץ לנשים

חיפה והצפון

ט"ו תמוז תש"פ

7 ביולי 2020

מתנ"ס רמת אשכול ראול וולנברג 11

חיפה

רישמו ביומן!