!-- Facebook Pixel Code -->

ראשית הבריאה – חיפה

1.00

קורס בן 21 מפגשים (ניתן להרשם לסדרה בודדת וכן שיעורים בודדים)

7 שיעורים – המהות והיעוד- הסתיים

4 שיעורים – הנחש וחוה
3 שיעורים – מהכרח לבחירה
7 שיעורים – מידה כנגד מידה

עם מרים ויצמן
ימי ראשון ח' טבת- אדר ב' תשע"ט
20:30-22:00
בי"כ המרכזי רמב"ם, התיכון 39 נווה שאנן חיפה

המלאי אזל

Product Description

קורס בן 21 מפגשים (ניתן להרשם לסדרה בודדת וכן שיעורים בודדים)

7 שיעורים – המהות והיעוד- הסתיים
4 שיעורים – הנחש וחוה

3 שיעורים – מהכרח לבחירה
7 שיעורים – מידה כנגד מידה

עם מרים ויצמן
ימי ראשון ח' טבת – אדר ב' תשע"ט
20:30-22:00
בי"כ המרכזי רמב"ם, התיכון 39 נווה שאנן חיפה

Additional Information

מהכרח לבחירה

ללא, 3 שיעורים, שיעור בודד

הנחש וחוה

ללא, 4 שיעורים, שיעור בודד

מידה כנגד מידה

ללא, 7 שיעורים, שיעור בודד