!-- Facebook Pixel Code -->

בוקר לימוד בחיפה – אלול תשע"ו

70.00

ללמוד, להתרענן, להתחדש לקראת השנה החדשה

עם הרבנית גילה חזני, מיכל קורצברג, מירי פרלשטיין ומפגש מיוחד עם טלי שפיגל

ימי רביעי ד'- כ"ה אלול תשע"ו

9:00-12:30

(7/9-28/9) 4 מפגשים

בית כנסת "שארית ישראל" (הרבנית), רחוב אילת 4 נווה שאנן חיפה

Product Description

ללמוד, להתרענן, להתחדש לקראת השנה החדשה

עם הרבנית גילה חזני, מיכל קורצברג, מירי פרלשטיין ומפגש מיוחד עם טלי שפיגל

ימי רביעי ד'- כ"ה אלול תשע"ו

(7/9-28/9) 4 מפגשים

9:00-12:30

חיפה

Additional Information

מפגשים

התכנית כולה בהרשמה מראש, נושא בשלושת המפגשים, בוקר יחיד