!-- Facebook Pixel Code -->

דומיה תהילה – חיפה

25.00

מלוה מלכה לכבודה של רחל אימנו
סוד השקטת הנפש, סוד הבלימה בעת מריבה מכוחה של רחל אימנו אומנית השתיקה.
בערב מלוה מלכה של דיבוק חברות

עם הרבנית טובה בזק
מוצש"ק פר' לך לך י"א חשון (20/10)
20:30
נא להביא כלי נגינה

המלאי אזל

Product Description

מלוה מלכה לכבודה של רחל אימנו
סוד השקטת הנפש, סוד הבלימה בעת מריבה מכוחה של רחל אמנו אומנית השתיקה.
בערב מלוה מלכה של דיבוק חברות

עם הרבנית טובה בזק
מוצש"ק פר' לך לך י"א חשון (20/10)
20:30
נא להביא כלי נגינה