!-- Facebook Pixel Code -->

ודבק באשתו

זוגיות משמחת, התחדשות בקשר הזוגי, רומנטיקה, אהבה, קרבה, אינטימיות, אישות בקדושה

ימי חמישי י"ז טבת (08.01.2015), כ"ד טבת (15.01.2015), ב' שבט (22.01.2015)

שדה אליעזר

קטגוריה:

Product Description

זוגיות משמחת, התחדשות בקשר הזוגי, רומנטיקה, אהבה, קרבה, אינטימיות, אישות בקדושה

ימי חמישי י"ז טבת (08.01.2015), כ"ד טבת (15.01.2015), ב' שבט (22.01.2015)

20:00-22:00 שדה אליעזר