!-- Facebook Pixel Code -->

יום העצמה למדריכות כלות תשע"ט

מכון "מבשר שלום" שמח להזמינך ליום לימוד והעצמה, העשרה והתחדשות בהדרכת כלות.
מועד: יום רביעי כ"ח בתמוז תשע"ט (31 ביולי)
מקום: אולם האירועים של בי"כ רמת אשכול, ראול ולנברג 11 חיפה
עם: הרב אבידן חזני, שרונה שוורצברג, הרבנית גילה חזני, הרבנית טובה בזק, אילנה בורק ומרים ויצמן

לטופס הרשמה

Product Description

מכון "מבשר שלום" שמח להזמינך ליום לימוד והעצמה, העשרה והתחדשות בהדרכת כלות.
מועד: יום רביעי כ"ח בתמוז תשע"ט (31 ביולי)
מקום: אולם האירועים של בי"כ רמת אשכול, ראול ולנברג 11 חיפה
עם: הרב אבידן חזני, שרונה שוורצברג, הרבנית גילה חזני, הרבנית טובה בזק, אילנה בורק ומרים ויצמן