!-- Facebook Pixel Code -->

לזאת יקרא אישה

הקורס המבוקש שהתקיים בהצלחה ברחבי הצפון
מפגש עם הנשיות שבך, זוגיות משמחת, התחדשות בקשר הזוגי, רומנטיקה, אהבה, קרבה, אינטימיות, סוד החיים.
מרצות: הרבנית טובה בזק ואיילת בוכניק.

תשע"ו

קטגוריה:

Product Description

הקורס המבוקש שהתקיים בהצלחה ברחבי הצפון
מפגש עם הנשיות שבך, זוגיות משמחת, התחדשות בקשר הזוגי, רומנטיקה, אהבה, קרבה, אינטימיות, סוד החיים.
מרצות: הרבנית טובה בזק ואיילת בוכניק.

תשע"ו