!-- Facebook Pixel Code -->

לקראת פסח מיכל קורצברג שיעור לנשים

25.00

איך אגיע לפסח בלב נקי ושמח?

מה עלי להוציא מהראש ומהבית כדי להגיע לפסח שמחה ובת חורין?

עם מיכל קורצברג

מנחה ומאמנת אישית
יום רביעי כ"ז באדר ב' תשע"ט (3/4)

20:15-21:45

תשלום במקום 25 ש"ח

בית כנסת 'שארית ישראל' רחוב אילת 4, נו"ש חיפה

המלאי אזל

Product Description

איך אגיע לפסח בלב נקי ושמח?

מה עלי להוציא מהראש ומהבית כדי להגיע לפסח שמחה ובת חורין?

עם מיכל קורצברג

מנחה ומאמנת אישית
יום רביעי כ"ז באדר ב' תשע"ט (3/4)

20:15-21:45

תשלום במקום 25 ש"ח

בית כנסת 'שארית ישראל' רחוב אילת 4, נו"ש חיפה

Additional Information

מהכרח לבחירה

ללא, 3 שיעורים, שיעור בודד

הנחש וחוה

ללא, 4 שיעורים, שיעור בודד

מידה כנגד מידה

ללא, 7 שיעורים, שיעור בודד