!-- Facebook Pixel Code -->

משפחה בונים

ערב לגברים ולנשים

לע"נ איזידור ישראל כהן ע"ה

יום רביעי י"ח טבת תשע"ט (26/12)
19:00-22:30

בית כנסת רמת אשכול, ראול וולנברג 11 חיפה

הרב מיכי יוספי

העצמה והתפתחות במרחב הביתי- משפחתי

הרב אבינדב אבוקרט

גאולה בזכות המשפחה

בחסות משפחת יעקב כהן הי"ו

ההשתתפות ללא תשלום

Product Description

ערב לגברים ולנשים

לע"נ איזידור ישראל כהן ע"ה

יום רביעי י"ח טבת תשע"ט (26/12)

19:00-22:30

בית כנסת רמת אשכול, ראול וולנברג 11 חיפה

הרב מיכי יוספי

העצמה והתפתחות במרחב הביתי- משפחתי

הרב אבינדב אבוקרט

גאולה בזכות המשפחה

ההשתתפות ללא תשלום