!-- Facebook Pixel Code -->

פסיקה במראות ובדיני טהרת המשפחה

1,300.00

הכשרת רבנים ואברכים למתן מענה הלכתי בנושאי טהרת המשפחה ופסיקה במראות

עם הרב אליהו האיתן רב יועץ ופוסק, מכון פוע"ה

ומרצים אורחים

המפגשים כוללים שיעורים עיוניים בנושאים הלכתיים ורפואיים ושיעורים מעשיים של שימוש במראות

הלומדים נפגשים עם מגוון רחב של מקרים מהשטח,

ומכירים לעומק את תחום הפסיקה ההלכתית והמעשית עם כל החידושים והפתרונות

תעודה תוענק למתאימים שיעמדו בתנאי הקורס

ימי שני כ"ב שבט- ט"ו אייר תשע"ט

(28/01-20/05)

13 מפגשים 17:00-20:15

אידר 25 חיפה

חיפה

לפני הרשמה –

נא למלא שאלון התאמה קצר

המלאי אזל

Product Description

 

הכשרת רבנים ואברכים למתן מענה הלכתי בנושאי טהרת המשפחה ופסיקה במראות

עם הרב אליהו האיתן רב יועץ ופוסק, מכון פוע"ה

ומרצים אורחים

המפגשים כוללים שיעורים עיוניים בנושאים הלכתיים ורפואיים ושיעורים מעשיים של שימוש במראות

הלומדים נפגשים עם מגוון רחב של מקרים מהשטח,

ומכירים לעומק את תחום הפסיקה ההלכתית והמעשית עם כל החידושים והפתרונות

תעודה תוענק למתאימים שיעמדו בתנאי הקורס

ימי שני כ"ב שבט- ט"ו אייר תשע"ט

(28/01-20/05)

13 מפגשים 17:00-20:15

אידר 25 חיפה

חיפה