!-- Facebook Pixel Code -->

ראשית הבריאה – כפר חסידים

35.00

נלמד על אדם וחוה לימוד מחייה ומשמח בשבילי הפרד"ס

כדי להבין את המתחולל בתוכנו.

מתוך התבוננות פנימית נחזור למהות, נחזור לשורשים.

נקבל כלים איך להפוך את העולם לגן עדן, כל אחד מאיתנו ושנינו יחד.

אשת קשר יונת הלפרט: 054-5648580

קורס בן 21 מפגשים ניתן להצטרף לתכנית חלקית

עם מרים ויצמן 
ימי שני ט אלול תשע"ט- כ' אדר תש"פ (9/9-16/3)
20:15-21:45
בית המדרש של ביה"כ המרכזי כפר חסידים

המחיר לשיעור בודד:

Product Description

קורס בן 21 מפגשים

7 שיעורים – המהות והיעוד
4 שיעורים – הנחש וחוה

3 שיעורים – מהכרח לבחירה
7 שיעורים – מידה כנגד מידה

עם מרים ויצמן
ימי שני ט אלול תשע"ט- כ' אדר תש"פ (9/9-16/3)
20:15-21:45
בית המדרש של ביה"כ המרכזי כפר חסידים