ערב נשים בחיפה: חינוך בנותינו לנשיות בקומה זקופה – ליווי הבת בשנות התבגרותה. יום שני, ד' באדר, 23.02.2015, מרכז תרבות דתי, התיכון 39.