!-- Facebook Pixel Code -->

תורת אימך

בוקר לימוד לנשים בחיפה

מוזמנת להצטרף (יחד עם הקטנטנים)

ימי שלישי בבוקר

החל מ-10:00

בביתן של נשים המעוניינות לארח, לסירוגין

ללא תשלום

לפרטים:

מירי פרלשטיין 052-378-7141

[email protected]

קטגוריה:

Product Description

 

בוקר לימוד לנשים בחיפה

מוזמנת להצטרף (יחד עם הקטנטנים)

ימי שלישי בבוקר

החל מ-10:00

בביתן של נשים המעוניינות לארח, לסירוגין

ללא תשלום

לפרטים:

מירי פרלשטיין 052-378-7141

[email protected]